JET一次性巴氏吸管PP201030/PP202030/PP201030

JET一次性巴氏吸管PP201030/PP202030/PP201030

JET一次性巴氏吸管PP201030/PP202030/PP201030,也称巴斯德吸管,采用透明高分子材料聚乙烯(PE)制成,常用于少量液体的吸取、转移或携带等操作。3种容量规格可选:0.2、1.0、3.0ml ;可用于液氮环境。

JET一次性巴氏吸管PP201030/PP202030/PP201030

产品概述

   JET一次巴斯德吸管(转液管),也称巴氏吸管,采用透明高分子材料聚乙烯(PE)制成,常用于少量液体的吸取、转移或携带等操作。

JET一次性巴氏吸管PP201030/PP202030/PP201030

产品特点

  • 3种容量规格可选:0.2、1.0、3.0ml 
  • 管体半透明、亮白、管壁液体流动性理想,易控性强 
  • 小吸头可保证滴量的可重复性 
  • 管端可热封,方便液体的携带 
  • 管身纤细柔软,可弯曲,方便出入微量或特殊容器 
  • 伽玛射线消毒灭菌和未消毒灭菌可选
  • 可用于液氮环境 

产品列表

袋装,独立包装

目录号 

容量(ml)

长度(ml)

包装 

消毒 

/

/

PP101002 

0.2 

68 

单支 

 

5000 

PP101010 

1.0 

150 

单支 

 

4000 

PP101030 

3.0 

155 

单支 

 

4000 

PP102030 

3.0 

180

单支 

 

4000 

PP103030 

3.0 

180

单支 

 

4000 

袋装,散装

目录号 

容量(ml)

长度(ml)

包装 

消毒 

/

/

PP000002 

0.2 

68 

多支 

 

100 

10000 

PP000010 

1.0 

150 

多支 

 

100 

5000 

PP000030 

3.0 

155 

多支 

 

100 

5000 

PP003030 

3.0 

180

多支 

  

100 

5000 

PP001002 

0.2 

68 

多支 

 

100 

10000 

PP001010 

1.0 

150 

多支 

 

100 

5000 

PP101030 

3.0 

155 

多支 

 

100 

5000 

PP002030 

3.0 

180

多支 

 

100 

5000 

 

盒装 

目录号 

容量(ml)

长度(ml)

包装 

消毒 

支/包

支/箱

PP201010

1.0 

150 

多支塑料袋

是 

200

2000

PP200010

1.0 

150 

多支塑料袋

否 

200

2000

PP200030

3.0 

155 

多支塑料袋

否 

200

2000

PP203030

3.0 

180

多支塑料袋

否 

200

2000

PP201010

1.0 

150 

多支塑料袋

是 

200

2000

PP201030

3.0 

155 

多支塑料袋

是 

200

2000

PP202030

3.0 

180

多支塑料袋

是 

200

2000

PP201030

3.0 

155 

单支塑料袋

是 

1

2000

PP202030

3.0 

180

单支塑料袋 

是 

1

2000

PP203030

3.0 

180

单支纸塑袋

是 

1

2000

JET一次性巴氏吸管PP201030/PP202030/PP201030