Eutech PC2700电导率/pH多参数测量仪

Eutech PC2700电导率/pH多参数测量仪

适用行业 水厂化验室,疾控中心,水产养殖业,医院,游泳馆

美国优特Eutech PC2700电导率/pH多参数测量仪具有准确、可靠、直观、操作方便等特点。测量仪配有多数据屏幕,包括温度、电极状态、校准点、日期和时间以及您所需的测量参数。

优特Eutech PC2700电导率/pH多参数测量仪

产品介绍:

     PC2700电导率/pH多参数测量仪高、测量可靠、智能化高、界面友好,是您在实验室的*之选。仪表一次可显示温度、电极状态、校准点、日期时间以及测量参数等信息。

技术特点:
• 自动校准简单、快速,或者选择手动多点校准,提高精度
• 一键完成电导率自动校准,计算电极常数,轻松简单
• 多6点校准,自动识别缓冲液浓度
美国优特Eutech电导率/pH多参数测量仪PC2700自带高性能4环电导率电极
• 可显示电极常数,便于诊断电极性能。
• 可存储500条记录,带日期时间,遵循GLP标准
• 校准过期提醒功能
• 双向RS232便于数据传输
• 自动存储功能便于连续测量
• 可设置超量程报警功能
• 菜单和校准可设置密码保护

产品参数:

测量参数
pH/ORP/离子/电导率/TDS/盐度/电阻率/温度

pH
测量范围    -2.00 – 20.000 pH
分辨率      0.1/0.01/0.001 pH
精度        ±0.002
校准点      多达6点
校准液类型  USA, NIST

离子
测量范围    0.001 – 19999 ppm(±2000 mV)
分辨率      2/3 位
精度        全量程的±0.5 %(单价离子) ;全量程的±1.0 %(双价离子)
校准点      2 – 8点

ORP
测量范围    ±2000 mV
相对mV测量范围   ±2000 mV
分辨率      0.1 mV 
精度        ±0.2 mV

电导率
测量范围    0.05 μS/cm – 500.0 mS/cm
分辨率      0.01 μS; 0.1 μS ; 0.001 mS ; 0.01 mS ; 0.1 mS
精度        全量程的± 1 %
校准点      自动(4点);每个范围多1点;手动(5点);每个范围多1点
电导池常数  0.1, 1.0, 10.0 (可选)

TDS
测量范围    0.050ppm – 500 ppt (TDS 常数0.1 时)
分辨率      0.01 ppm; 0.1 ppm ; 0.001 ppt ; 0.01 ppt ; 0.1 ppt
精度        全量程的± 1 %
校准点      1 – 5点
TDS常数     0.40 – 1.00 (可调)

盐度
测量范围    0.0 – 80.0 ppt
分辨率      0.1 ppt
精度        全量程的± 1 % 

电阻率
测量范围    2.000Ω – 20.0MΩ
分辨率      0.01 Ω; 0.1 Ω ; 0.001 kΩ ; 0.1 kΩ ; 0.01 MΩ
精度        全量程的± 1 %

温度
测量范围(仪表)    0.0 ~ 100.0 ℃ / 32.0 ~ 212.0 ℉
分辨率      0.1 ℃ / 0.1 ℉
精度        ±0.3 ℃ / ±0.5 ℉

Eutech PC2700电导率/pH多参数测量仪

Eutech PC2700电导率/pH多参数测量仪