ADAM艾德姆精密天平PGC153e|PGC253e|PGC453e|PGC753e

ADAM艾德姆精密天平PGC153e|PGC253e|PGC453e|PGC753e

ADAM艾德姆精密天平PGC153e|PGC253e|PGC453e|PGC753e 在实验室,教育,工业和零售业提供了 广泛的应用。能满足您不同环境的实验需求。

ADAM艾德姆精密天平PGC153e|PGC253e|PGC453e|PGC753e产品特性:

 • 金属外壳
 • 动力存储装置
 • RS-232双向数据传输接口
 • 附属接口
 • 安全保护锁
 • 外部校准
 • 内置校准砝码
 • GLP打印输出
 • 时间日期
 • 彩色编码按键
 • 超大尺寸双排背光液晶显示屏
 • 超过18种称量单位(包括一种用户自定义单位)
 • 标准防风罩
 • 量程跟踪
 • 多种语言显示

ADAM艾德姆精密天平PGC153e|PGC253e|PGC453e|PGC753e适用范围:

 • 称重
 • 部分/总和称量
 • 检查称重
 • 百分比称重
 • 累计称重
 • 平均值
 • 零件计数
 • 动物称重/动态称重
 • 密度计算
 • 底部称重

综合参数
去皮范围 Full
测量单位 克 (g), 千克 (kg), 毫克 (mg), 克拉 (ct), 英镑 (lb), (Oz), 打兰 (d), 英厘 (GN), 金衡制& (Ozt), 本尼威& (dWt), 毛美 (MM), 香港两 (TL.H), 新加坡& (TL.S), 中国台湾两 (TL.T), 铢 (ti), 牛顿 (N)
界面 RS-232标准双向接口
工作温度 10°C – 40°C
电源 15 VDC, 50/60 Hz 800 mA(输入电压100-240V,50/60HZ)
电池 电池
校准 内部校准和外部校准,由于时间或者温度变化,可选择天
显示器 超大尺寸双排显示屏和量程跟踪显示
防风罩 按标准提供
外壳 铝质外壳
总体外形尺寸 251×358×104mm
净重 5.5kg

 

相关产品如下表:

型号
大称量值
可读性
秤盘尺寸
PGC 153e
150g
0.001g
140×140mm
PGC 203el
200g
0.001g
145×125mm
PGC 253e
250g
0.001g
140×140mm
PGC 303el
300g
0.001g
145×125mm
PGC 2002el
2000g
0.01g
192×192mm
PGC 453e
450g
0.001g
140×140mm
PGC 3002el
3000g
0.01g
192×192mm
PGC 753e
750g
0.001g
140×140mm
PGC 4001el
4000g
0.1g
192×192mm
PGC 1502e
1500g
0.01g
192×192mm
PGC 2502e
2500g
0.01g
192×192mm
PGC 6001el
6000g
0.1g
192×192mm
PGC 3502e
3500g
0.01g
192×192mm
PGC 8001el
8000g
0.1g
192×192mm
PGC 4502e
4500g
0.01g
192×192mm
PGC 10001el
10kg
0.1g
400×300mm
PGC 153i
150g
0.001g
140×140mm
PGC 253i
250g
0.001g
140×140mm
PGC 453i
450g
0.001g
140×140mm
PGC 753i
750g
0.001g
140×140mm
PGC 1502i
1500g
0.01g
192×192mm
PGC 2502i
2500g
0.01g
192×192mm
PGC 3502i
3500g
0.01g
192×192mm
PGC 4502i
4500g
0.01g
192×192mm