Axygen 200ul带刻度吸头TR-222-C/TR-222-Y

Axygen 200ul带刻度吸头TR-222-C/TR-222-Y

品牌 其他品牌

美国Axygen 200ul带刻度吸头TR-222-C/TR-222-Y
TR-222-C:200ul带刻度无色吸头
TR-222-Y :200ul带刻度黄吸头

,量多优惠,现货常备

美国Axygen 200ul带刻度吸头TR-222-C/TR-222-Y

TR-222-Y 200ul带刻度黄吸头 1000个/包,20包/箱
T-200-Y 200ul黄吸头 1000个/包,20包/箱

产品列表 

TR-222-C  

200ul带刻度无色吸头

1000支/20包/箱

TR-222-Y  

200ul带刻度黄吸头

1000支/20包/箱

T-200-Y   

200ul黄吸头

1000支/20包/箱

T-200-Y-R

200ul盒装黄吸头

96支/10*5盒/箱

T-200-Y-R-S

200ul盒装灭菌黄吸头

96支/10*5盒/箱

T-205-WB-C

200ul宽口无色吸头

1000个/20包/箱

T-1000-B  

1000ul蓝吸头

1000支/5包/箱

T-1000-B-R

1000ul盒装蓝吸头

100支/10*5盒/箱

T-1000-B-R-S

1000ul盒装灭菌蓝吸头

100支/10*5盒/箱

T-1000-C  

1000ul无色吸头

1000支/5包/箱

T-1005-WB-C

1000ul宽口无色吸头

1000支/5包/箱

T-350-C   

300ul无色吸头

1000支/10包/箱

T-350-C-L

300ul低吸附无色吸头

1000支/10包/箱

T-350-C-R-S

300ul盒装灭菌吸头

96支/10*5盒/箱

TR-333-C

250ul无色吸头

1000个/20包/箱

T-1200-C

1200ul无色吸头

1000支/5包/箱

T-5000-C

1-5ml吸头

250支/10包/箱

T-10ML-C

1-10ml吸头

200支/10包/箱

Axygen 200ul带刻度吸头TR-222-C/TR-222-Y

Axygen 200ul带刻度吸头TR-222-C/TR-222-Y

 

加长吸头                                                   
T-10XT-C 10ul加长吸头,透明,袋装,未灭菌 1000支/袋,10袋/箱
T-10XT-C-R-S 10ul加长吸头,透明,盒装,灭菌 96支/盒,10盒/包,5包/箱
T-200XT-C 200ul加长吸头,透明,袋装,未灭菌 1000支/袋,10袋/箱
T-200XT-C-R-S 200ul加长吸头,透明,盒装,灭菌 96支/盒,10盒/报,5包/箱
T-1000XT-C 1000ul加长吸头,透明,袋装,未灭菌 768支/袋,10袋/箱
T-1000XT-C-R-S 1000ul加长吸头,透明,盒装,灭菌 96支/盒,8盒/包,5包/箱

Axygen 200ul带刻度吸头TR-222-C/TR-222-Y

发表回复